BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Eco Nation LT internetinė parduotuvė, valdoma Adomo Vasiliausko, pagal individualios veiklos pažymą nr. 685609, toliau bus vadinama Pardavėju. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsigijo prekių ir apmokėjo už jas nustatyta tvarka Eco Nation LT parduotuvėje toliau bus vadinamas Pirkėju.
 2. Taisyklės galioja tik Eco Nation LT parduotuvėje, esančioje internete adresu www.eco-nation.lt
 3. Pardavėjas gali keisti, taisyti ar papildyti pirkimo taisykles ir kitas sąlygas bet kuriuo metu savo nuožiūra, iš anksto neįspėjęs Pirkėjo. Naujos taisyklės ar jų pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo į Eco Nation LT parduotuvę dienos.
 4. Pirkėjas negali įsigyti prekių Eco Nation LT internetinėje parduotuvėje, prieš tai nesusipažinęs ir nesutikęs su šios parduotuvės taisyklėmis.
 5. Pirkėjas privalo uždėti ‘paukščiuką’ šalia “Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis” prieš patvirtindamas užsakymą. Šiuo atveju laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis ir su jomis besąlygiškai sutinka.
 6. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu, Pirkėjui patyrus nuostolių paaiškėja, kad Pirkėjas neatsižvelgė į Jam teikiamas rekomendacijas ir taisykles šiame puslapyje, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMO POLITIKA

 1. Pirkėjo registracija Eco Nation LT parduotuvėje yra neprivaloma. Jeigu Pirkėjas nusprendžia užsiregistruoti Eco Nation LT parduotuvėje, jis privalo pateikti teisingus savo asmens duomenis.
 2. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo registraciją automatiškai, o nurodytu elektroniniu paštu sistema išsiunčia laišką su Pirkėjo prisijungimo informacija. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo registracijos faktas nereiškia, jog Pirkėjui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini Pardavėjo įsipareigojimams Pirkėjui įvykdyti.
 3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Eco Nation LT parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Atskleidus prisijungimo prie parduotuvės duomenis visa su tuo susijusi atsakomybė krenta Pirkėjui.
 4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens informacijos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo verslo partneriams, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas.
 5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis patvirtina, kad yra informuotas, kad naršant Eco Nation LT parduotuvėje jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai.

UŽSAKYMO APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Prekių kainos Eco Nation LT parduotuvėje yra galutinės, jose jau yra įskaičiuotas įstatymų numatytas 21% PVM mokestis.
 2. Užsakymo transportavimo mokestis yra nurodomas užsakymo formavimo metu, prieš jį patvirtinant.
 3. Pirkėjas už pasirinktas prekes atsiskaito vienu iš nurodytų atsiskaitymo metodų.
 4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui suteikti teisingą informaciją, būtiną atsiskaitymui už prekes įvykdyti, tačiau neatsako už bankų, mokėjimo sistemų nekokybiškų paslaugų ir iš to kylančių galimų nuostolių.
 5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už prekes nedelsiant, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo. Šis įsipareigojimas negalioja Pirkėjui pasirinkus Atsiskaitymo grynais už prekes atvežusiam kurjeriui.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Pirkėjas, užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti pageidaujamą prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
 2. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti pristatytas jam prekes. Jeigu jis priimti prekių pats negali, tada Pirkėjas turi informuoti Pardavėją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis.
 3. Eco Nation LT prekes pristato Pardavėjo partneriai: UAB „Baltic Post“ (LPExpress), AB “Lietuvos paštas” ir “DPD Lietuva”.
 1. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių terminų pristatymo pažeidimus, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos nelaiku dėl Pirkėjo kaltės.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes per 14 darbo dienų nuo prekių perdavimo jam momento. Ši teisė paremta tuo, kad Pirkėjas yra nepatenkintas įsigytos prekės matmenimis, forma, dydžiu, spalva ar kitomis prekės savybėmis.
 2. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, kai Pirkėjas panaudojo įsigytas prekes ne pagal paskirtį, nesilaikė prekės aprašyme nurodytų priežiūros instrukcijų.
 3. Prekių grąžinimas Pardavėjui galimas tik atitikus visus šiuos keliamus reikalavimus grąžinamai prekei:
 • nebuvo naudojamos
 • nesugadintos
 • neprarado prekinės išvaizdos
 • nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės

Prekės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nėra laikomi prekės sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžintos originalioje pakuotėje.

 1. Norint grąžinti prekę būtina parašyti elektroninį laišką [email protected]. Kiekvienas kreipimasis bus sprendžiamas individualiai.
 2. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma yra grąžinama Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl grąžinimo dienos.
 3. Pirkėjui suteikiama galimybė pakeisti neįtikusią prekę į kitą tuo metu prekyboje esančią prekę, kurių kainos atitinka. Dėl savo sprendimo pakeisti prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją raštu. Visais atvejais prekių keitimas vyksta tokia pačia tvarka ir terminais kaip ir prekių grąžinimas.
 4. Pristatymo ir grynųjų pinigų surinkimo (COD) mokestis prekių grąžinimo atveju Pirkėjui nėra kompensuojamas. Grąžinamų nekokybiškų prekių atveju prekių siuntimo išlaidas dengia Pardavėjas.

 

ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pirkėjas turi teisę: įsigyti parduodamą prekę parduotuvėje nurodyta kaina šiose taisyklėse nustatyta tvarka; atsisakyti prekės, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
 2. Pirkėjas įsipareigoja: laikytis šiose taisyklėse nurodytų nuostatų; neatskleisti savo prisijungimo prie parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims; taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už prekes su Pardavėju
 3. Pardavėjas turi teisę: sustabdyti parduotuvės veiklą; keisti parduotuvės taisykles; keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas; pirkėjui piktybiškai kenkiant parduotuvei ar Pardavėjui apriboti ar panaikinti Pirkėjo registraciją ir galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis; atšaukti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.
 4. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis.
 5. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.
 6. Griežtai draudžiama be parduotuvės vadovų raštiško sutikimo kopijuoti ar kitaip platinti eco-nation.lt svetainėje esančią informaciją bei vaizdines priemones.
 7. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo, toliau jis bus nagrinėjamas LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Šios taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.